KBO, afdeling Hapert organiseert in samenwerking met Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland een belangrijke en leerzame informatiemiddag:

Datum: dinsdag 28 november 2017
Plaats: Gemeenschapshuis “Den Tref “ te Hapert
Tijd: 14.00 u. en eindigt om 16.00 u.

Er zijn dit jaar een viertal lezingen getiteld: “zorg rondom het levenseinde” gepland.
De onderwerpen die op deze middag behandeld worden zijn:

Hospice en wat is palliatieve sedatie, fabels morfine (verteld door een verpleegkundige van hospice Merefelt)

Er is gelegenheid om vragen te stellen. Deze bijzonder interessante middag is voor iedereen gratis toegankelijk en is bestemd voor leden en belangstellenden van 50 jaar en ouder. Zoals altijd wordt u gratis een kop koffie of thee aangeboden door de KBO - Hapert en Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.

Het bestuur van de KBO, afdeling Hapert stelt de toezegging van de diverse organisaties om aan deze middag hun medewerking te verlenen bijzonder op prijs. U bent van harte welkom op deze belangrijke informatiemiddag!

In verband met de voorbereiding van deze middag willen wij graag weten, of op uw komst kan worden gerekend. U kunt dat kenbaar maken tot zaterdag 25 november a.s. bij Mw. A. Ansems - Kennis, Alexanderhof 20 , tel: 38 14 48 te Hapert.

Bestuur KBO-Hapert

De afsluiting van het Pentatlontoernooi 2017 voor senioren uit Hapert vond onder grote belangstelling plaats op vrijdag 25 augustus in steunpunt De Kloostertuin te Hapert.
De halve finales kenden een bijzonder spannend verloop. De eerste halve finale werd gespeeld door Piet Leermakers en Ruud Geboers. Na een gelijk opgaande strijd werd deze  partij gewonnen door Ruud Geboers.

In de tweede halve finale speelden Wil Vissers en Herman Wilting tegen elkaar. Deze partij had eveneens een spannend verloop en werd door Herman Wilting gewonnen.
De wedstrijd om de derde en vierde plaats tussen Piet Leermakers en Will Vissers werd door Wil Vissers in zijn voordeel beslist.

BEHALVE SPANNING WAS HET OOK EEN GEZELLIGE DRUKTE BIJ DE FINALES VAN HET KLOOSTERTUIN BILJARTTOERNOOI VAN HAPERT.
NA EEN ENERVERENDE STRIJD WERD THEO SPOOREN KAMPIOEN DRIEBANDEN EN MARTIEN VAN HEES KAMPIOEN LIBRE.

Onder grote belangstelling vond de afsluiting plaats van het Kloostertuin biljarttoernooi.De halve finales driebanden werden gespeeld door Theo Hoeks en Piet Leermakers. Deze partij werd gewonnen door Piet Leermakers. In de tweede halve finale speelde Toon van Moll tegen Theo Spooren. Deze halve finale werd gewonnen door Theo Spooren.

De vakanties zijn voorbij en KBO-Hapert begint haar activiteiten weer. 

Op dinsdag 29 augustus start het kienen weer en zoals gebruikelijk zijn er weer mooie prijzen te winnen en gaat het weer een gezellige middag worden.
Om 13.30 uu wordt er begonnen en het duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Leden maar ook niet leden, die tot de doelgroep behoren zijn van harte welkom.

Tot 29 augustus!

De voorjaarscompetitie en zomercompetitie gaan binnenkort beginnen. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen de norm van 30 minuten bewegen per dag niet halen. Daarom is het belangrijk dat we het jeu de boules of petangue sport stimuleren voor je eigen gezondheid, je voelt je zo wie zo fitter en meer gemotiveerd.

Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt jeu de boules gespeeld bij de Kloostertuin en bij het Gemeenschapshuis Den Tref in Hapert. Kom mee om een balletje gooien. Nieuwe deelnemers kunnen tijdens deze middagen eens proberen en kijken of deze manier van bewegen iets voor hun is. U bent van harte welkom.

Iedere donderdagmiddag presenteert Michaël Breukers, samen met Anita van den Brand,  de  ‘CultuurPlaats’.
De ‘CultuurPlaats’ is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en samen wordt er getekend en geschilderd maar vooral van live muziek genoten.
Michaël is muzikant en welzijnswerker in Tilburg e.o. en Anita is creatief therapeut in Bladel e.o. en samen begeleiden zij ‘CultuurPlaats’.

Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen voor de koffie en thee moet worden betaald. U bent welkom vanaf 7 september op iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Kloostertuin te Hapert. U bent van harte welkom om te komen kijken en natuurlijk ook om mee te doen of gewoon te komen genieten!

De CultuurPlaats is een initiatief van het netwerk dementievriendelijke gemeente Bladel.

Onze vrijwilligers helpen met vragen op gebied van thuisadministratie, belasting en zeer veel andere terreinen

Iedereen kan meedoen aan onze maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Maar bij het ouder worden, kunnen op enig moment hulpvragen ontstaan. Vaak kunnen senioren die ondersteuning bij familie, buren en vrienden of kennissen krijgen. Soms is dat niet mogelijk of wenselijk.
De vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het doen van de belastingaangifte of bij het doen van een Wmo-melding. Ook KBO, Hapert zet deze vrijwilligers in.