Op vrijdag 24 februari wordt Carnaval 2017 traditiegetrouw “afgetrapt” met de Carnavalsmiddag voor alle Vijf-en-Vijftig Plussers van Hapert. In samenwerking met c.v. de Pintewippers hebben we weer een erg leuk programma voor deze middag samengesteld. Daar mag natuurlijk de bekendmaking van een Seniorenprins niet op ontbreken. Sinds 2001 "regeert" de Seniorenprins op vrijdagmiddag over de Pintewippers Residentie en blijft hij daarna in functie tot dinsdagmiddag om speciale aandacht te besteden aan de mensen in zowel Steunpunt de Kloostertuin als ook in de Hapertse Kluis en de Zorgboerderij aan de Ganzestraat. De Seniorenprins is niet meer weg te denken uit het jaarlijks carnavalsprogramma en alle Oud-Seniorenprinsen kunnen er smeuïg over vertellen en met veel genoegen op terugzien. De vraag is daarom; wie o wie valt dit jaar de eer te beurt?

Onze vrijwilligers helpen met vragen op gebied van thuisadministratie, belasting en zeer veel andere terreinen

Iedereen kan meedoen aan onze maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Maar bij het ouder worden, kunnen op enig moment hulpvragen ontstaan. Vaak kunnen senioren die ondersteuning bij familie, buren en vrienden of kennissen krijgen. Soms is dat niet mogelijk of wenselijk.
De vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het doen van de belastingaangifte of bij het doen van een Wmo-melding. Ook KBO, Hapert zet deze vrijwilligers in.

Aan alle AOW gerechtigde leden van KBO-Hapert, en andere ouderenbonden, wordt weer de mogelijkheid geboden om het belastingbiljet IB/PVV aangifte 2016 in te laten vullen door KBO-Hapert belastinginvullers.

Hierbij heb ik het genoegen u, mede namens de voorzitter, uit te nodigen voor de jaarvergadering van onze afdeling, welke gehouden zal worden op dinsdag 21 maart a.s. in gemeenschapshuis “Den Tref “, aanvang 13.30 uur.

Zeer waarschijnlijk weet u van het bestaan van Stichting Bevordering Mobiliteit voor Ouderen en Gehandicapten regio de Kempen. Deze stichting heeft tot doel om de mobiliteit onder beide doelgroepen in stand te houden c.q. te bevorderen. Afgelopen jaren heeft de Stichting met ondersteuning van GOW Welzijnswerk, een vrijwillige werkgroep en in samenwerking met lokale KBO’s in diverse gemeenten en kernen met succes enkele fietscursussen en diverse scootmobielcursussen georganiseerd.