Woensdag 17 oktober a.s. houden wij onze jaarlijkse bedevaart naar de Heilige Gerardus Majella in de Weebosch. De Eucharistieviering begint om 9.30 uur en Celebrant is onze geestelijke adviseur Pastoor J. van Vroonhoven. De liturgische gezangen worden verzorgd door ons seniorenkoor Levenslust onder leiding van Frans Bullens.

Het bestuur rekent op een grote opkomst in verband met het parochieel karakter van deze bedevaart. Iedereen uit Hapert wordt uitgenodigd aan deze bedevaart deel te nemen. Wij wensen u veel devotie toe.

Het bestuur,
KBO-Hapert

 

Op dinsdag 9 oktober a.s.is er weer een gezellige rikavond in het steunpunt “De Kloostertuin“ te Hapert. Om stipt 19.00 uur beginnen we te rikken en om ongeveer 22.00 uur is de rikavond ten einde, daarna wordt het steunpunt gesloten.

Leden van de KBO, maar ook niet - leden, die 50 jaar of ouder zijn, mogen aan deze avonden deelnemen. Er zijn per avond mooie prijzen te winnen.
De kosten bedragen €. 2,00 per avond per persoon. Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden bij Alda van Hout , Lange Schoor 1 te Hapert, tel.no: 38 43 63.

Iedere donderdagmiddag presenteert Michaël Breukers, samen met Anita van den Brand,  de  ‘CultuurPlaats’.
De ‘CultuurPlaats’ is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en samen wordt er getekend en geschilderd maar vooral van live muziek genoten.
Michaël is muzikant en welzijnswerker in Tilburg e.o. en Anita is creatief therapeut in Bladel e.o. en samen begeleiden zij ‘CultuurPlaats’.

In september is op maandagmorgen van 09.30 uur tot 11:30 uur in Den Tref te Hapert het koersballen van de KBO weer begonnen . Een fijne en prettige vorm van bewegen. Wij hebben plaatsen vrij bij het koersballen. Nieuwe deelnemers kunnen het eens proberen en kijken of deze manier van bewegen iets voor hun is. U bent van harte welkom. Makkelijk zittende kleding draagt het prettigst bij koersballen.

Aan deze kennismaking verbonden zijn geen kosten verbonden.

Zeer waarschijnlijk weet u van het bestaan van Stichting Bevordering Mobiliteit voor Ouderen en Gehandicapten regio de Kempen. Deze stichting heeft tot doel om de mobiliteit onder beide doelgroepen in stand te houden c.q. te bevorderen. Afgelopen jaren heeft de Stichting met ondersteuning van GOW Welzijnswerk, een vrijwillige werkgroep en in samenwerking met lokale KBO’s in diverse gemeenten en kernen met succes enkele fietscursussen en diverse scootmobielcursussen georganiseerd.