Openstelling en sluiting van Steunpunt De Kloostertuin met Kerstmis 2016 en Nieuwjaar 2017.

Dinsdag 13 december is de Kloostertuin gesloten ( kerstviering KBO ).
Dinsdag namiddag 20 december, woensdag 21 december, donderdag 22 december en vrijdag 23 december is de Kloostertuin gesloten.
Dinsdag 27 december t/m vrijdag 30 december is de Kloostertuin open. (geen Eucharistieviering op dinsdagmorgen)

Maandag 2 januari 2017 is de Kloostertuin gesloten.
Dinsdag 3 januari is de Kloostertuin open

Voor het bloedprikken is de Kloostertuin alle dagen normaal geopend van 08.30 uur -10.00 uur.
Op 1e - 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het geen bloedprikken.

Bestuur Steunpunt de Kloostertuin Hapert

80+ middag KBO Hapert; drukbezocht en goed ontvangen

Op dinsdag 15 november kwam een groot gedeelte van de leden van KBO Hapert die op hun laatste verjaardag tachtig kaarsjes – of meer – uit mochten blazen naar Den Tref voor een gezellige  middag. Vanwege de muziek, gedichten en heel veel herinneringen aan Hapert werd de middag goed ontvangen door de aanwezigen.

Gedichten
Een kleine honderdveertig 80+’ers waren aanwezig tijdens de middag die georganiseerd werd door KBO Hapert. Na het openingswoordje  van voorzitter Antoon Poppeliers, kreeg Jan Tijssen de microfoon voor de presentatie van de middag. Die microfoon gaf hij onmiddellijk  door aan Gerda de Kok die ‘de legende van de kaars’ voorlas; een kort verhaal over warmte en licht. Nadien mocht Nellie Michelbrink het  gedicht voorlezen waarmee ze tweede werd bij de gedichtenwedstrijd in De Roede. Met de ode aan haar vader oogstte ze veel succes bij  de aanwezigen.

Op de vierde dag tijdens de week van dementie heeft er een wandeling plaatsgevonden door het Hapert van vroeger.

In het prachtige nazomerweer heeft de gids Jan Tijssen allerlei interessante weetjes verteld over het Hapert van vroeger. Zo werd de kerk van Hapert bezocht en zijn  er kaasjes aangestoken bij het Mariabeeld. Ook de pastorietuin met de mooie vijver is bezocht. Vervolgens is er een rondje door het  centrum gewandeld langs de oude jongensschool en de bibliotheek. Bij terugkomst stond de koffie en thee klaar bij de Kloostertuin. Daar werd  nog een diapresentatie verzorgd door onze gids.

Wij hebben het genoegen onze leden uit te nodigen voor de jaarlijkse Kerstviering, die dit jaar gehouden wordt op dinsdag 13 december a.s.

De dag begint om 10.00 uur met een advents-boeteviering in de parochiekerk. Celebrant van deze viering is em. pastoor J. van Vroonhoven. De liturgische gezangen worden verzorgd door het seniorenkoor o.l.v. Frans Bullens. De collecte tijdens de viering is voor de bouw van een nieuwe kerk in India, in de plaats waar pastoor Joseph vroeger pastoor was.

Na afloop van deze viering gaan we naar het Gemeenschapshuis “Den Tref”, waar een lekkere kop koffie of thee klaarstaat en wij kunnen genieten van een prima verzorgde koffietafel. Daarna zal de volksdansgroep voor u optreden onder leiding van Yvonne van Hilst en het seniorenkoor zingt onder leiding van Frans Bullens enkele kerstliederen. Jopie Spooren zal vervolgens een kerstverhaal voordragen. Om ca. 16.00 uur eindigt deze kerstviering. In verband met de kosten die deze dag met zich meebrengt, is het gewenst dat we inzicht hebben op het aantal personen dat aanwezig zal zijn.

U kunt tot uiterlijk donderdag 8 december aanmelden bij mevrouw A. Ansems - Kennis, Alexanderhof 20 , alhier.
Na die datum gaan wij er van uit dat u verhinderd bent.

KBO, afdeling Hapert organiseert in samenwerking met Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland een belangrijke en leerzame informatiemiddag op woensdag
9 november a.s. in Gemeenschapshuis “Den Tref “ te Hapert.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Woensdag 9 november geven uroloog Miel Nanlohy en incontinentieverpleegkundige Marieke Schasfoort van het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven en Veldhoven een lezing over ouderen en incontinentie.
Mensen worden in Nederland steeds ouder. Bovendien neemt het aantal ouderen in de komende jaren sterk toe. Ouderen worden door een combinatie van ouderdom, complexe zorg en het naast elkaar bestaan van verscheidene ziekten steeds kwestbaarder. Een van de kwalen die veel voorkomt bij ouderen is incontinentie.
Hoe ontstaat dit en hoe is het te behandelen?