De voorjaarscompetitie en zomercompetitie gaan binnenkort beginnen. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen de norm van 30 minuten bewegen per dag niet halen. Daarom is het belangrijk dat we het jeu de boules of petangue sport stimuleren voor je eigen gezondheid, je voelt je zo wie zo fitter en meer gemotiveerd.

Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt jeu de boules gespeeld bij de Kloostertuin en bij het Gemeenschapshuis Den Tref in Hapert. Kom mee om een balletje gooien. Nieuwe deelnemers kunnen tijdens deze middagen eens proberen en kijken of deze manier van bewegen iets voor hun is. U bent van harte welkom.

Makkelijk zittende kleding draagt het prettigst bij jeu de boules. De kosten van 5,- euro worden alleen berekend bij deelname aan de voorjaars- en zomercompetitie. Iedereen van 50 jaar en ouder kan lid worden. Het jeu de boules begint om 13.30 uur bij de Kloostertuin en Den Tref.

Coördinator is de heer J. Bayens, Bernhardstraat 2b in Hapert, telefoon 0497-387678

 

KBO, afdeling Hapert organiseert in samenwerking met Carol Iding, wijkzuster in Hapert en Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland een belangrijke en leerzame informatiemiddag over zorg om het levenseinde op dinsdag 28 maart a.s. in Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De wensambulance zal komen vertellen wat voor werk zij doen en wat zij kunnen betekenen voor iemand in de laatste levensfase. En als het mogelijk is brengen zij ook de wensambulance mee, zodat er binnenin een kijkje kan worden genomen.

Aan alle AOW gerechtigde leden van KBO-Hapert, en andere ouderenbonden, wordt weer de mogelijkheid geboden om het belastingbiljet IB/PVV aangifte 2016 in te laten vullen door KBO-Hapert belastinginvullers.

Onze vrijwilligers helpen met vragen op gebied van thuisadministratie, belasting en zeer veel andere terreinen

Iedereen kan meedoen aan onze maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Maar bij het ouder worden, kunnen op enig moment hulpvragen ontstaan. Vaak kunnen senioren die ondersteuning bij familie, buren en vrienden of kennissen krijgen. Soms is dat niet mogelijk of wenselijk.
De vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het doen van de belastingaangifte of bij het doen van een Wmo-melding. Ook KBO, Hapert zet deze vrijwilligers in.

Zeer waarschijnlijk weet u van het bestaan van Stichting Bevordering Mobiliteit voor Ouderen en Gehandicapten regio de Kempen. Deze stichting heeft tot doel om de mobiliteit onder beide doelgroepen in stand te houden c.q. te bevorderen. Afgelopen jaren heeft de Stichting met ondersteuning van GOW Welzijnswerk, een vrijwillige werkgroep en in samenwerking met lokale KBO’s in diverse gemeenten en kernen met succes enkele fietscursussen en diverse scootmobielcursussen georganiseerd.