PC-hulpdienst

PC-hulpdienst

Werkt uw computer niet meer zoals u wilt of heeft u andere computergerelateerde vragen dan kunt u daarvoor terecht bij:

Wij zijn op zoek naar iemand die dit kan en wil doen.

Weekagenda Kloostertuin

KBO Hapert

KBO-Hapert is een vereniging waar veel vriendschap, saamhorigheid en gezelligheid heerst en waar u van harte welkom bent!

Lees meer over onze vereniging