Ouderenadviseurs / cliëntondersteuners

Ouderenadviseurs / cliëntondersteuners

Voor advies over velerlei zaken kunt u ook terecht bij de KBO-Hapert. Denk hierbij o.a. aan het ordenen van uw administratie maar voor vele andere adviezen kunt u terecht bij de onderstaande personen:

Coördinatie:

laurens van Gompel
Victor de Bucklaan 34,
5531CV, Bladel
Tel.: 0497 – 38 25 46

Henk Fleerakkers
Vestdijk 3 te Hapert
Te,L 0497 – 38 34 60

Weekagenda Kloostertuin

KBO Hapert

KBO-Hapert is een vereniging waar veel vriendschap, saamhorigheid en gezelligheid heerst en waar u van harte welkom bent!

Lees meer over onze vereniging