Kienen

Kienen

Kienen wordt om de 14 dagen georganiseerd in steunpunt De Kloostertuin op dinsdagmiddag van
13.30–16.30 uur.
Kosten: Inleg

Contactpersonen:

Jan Tijssen Tel.: 0497-38 23 05
Joseph Faes Tel.: 0497-38 61 27

Weekagenda Kloostertuin

KBO Hapert

KBO-Hapert is een vereniging waar veel vriendschap, saamhorigheid en gezelligheid heerst en waar u van harte welkom bent!

Lees meer over onze vereniging