Woensdag 18 oktober a.s. houden wij onze jaarlijkse bedevaart naar de Heilige Gerardus Majella in de Weebosch. De Eucharistieviering begint om 9.30 uur. Celebrant is onze geestelijke adviseur Pastoor J. van Vroonhoven. De liturgische gezangen worden verzorgd door ons seniorenkoor Levenslust onder leiding van Frans Bullens.

Het bestuur rekent op een grote opkomst in verband met het parochieel karakter van deze bedevaart. Iedereen uit Hapert wordt uitgenodigd aan deze bedevaart deel te nemen. Wij wensen u veel devotie toe.