Onze vrijwilligers helpen met vragen op gebied van thuisadministratie, belasting en zeer veel andere terreinen

Iedereen kan meedoen aan onze maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Maar bij het ouder worden, kunnen op enig moment hulpvragen ontstaan. Vaak kunnen senioren die ondersteuning bij familie, buren en vrienden of kennissen krijgen. Soms is dat niet mogelijk of wenselijk.
De vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het doen van de belastingaangifte of bij het doen van een Wmo-melding. Ook KBO, Hapert zet deze vrijwilligers in.

Welke vrijwilligers heeft onze KBO?
Onze KBO heeft veel vrijwilligers die ontmoetingsactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast heeft KBO een groeiend aantal vrijwilligers dat zich inzet om individuele hulpvragen van ouderen te helpen oplossen. Het gaat om de volgende vrijwilligers: Vrijwillige ouderenadviseurs, Belastinginvulhulpen, Cliëntondersteuners en Thuisadministrateurs. KBO Hapert heeft 5 opgeleide VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) en 3 Clientondersteuners, 3 Belastinginvullers en daarnaast nog 3 Thuisadministrateurs.

Wanneer schakelt u een VOA in?
Een VOA is op de eerst plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Een VOA heeft een beetje kennis van heel veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn onder meer:

- eenzaamheid en zingevingzorgverzekering en zorg aanvragen
- herkeuring rijbewijs en informatie over het OV
- informatie erfrecht en vragen over schuldhulpverlening
- belastingaangifte en toeslagen
- hulp bij administratie

U kunt dus in principe met elke vraag bij een VOA terecht, alleen zal een VOA die vraag niet zelf voor u oplossen, maar u doorverwijzen
en eventueel begeleiden naar de juiste persoon of instantie, waar u verder geholpen wordt.
Bij KBO Hapert zijn op dit moment 5 VOA werkzaam. Dat zijn de heren Jeroen Steger, Peter Bunnik, Henk Fleerakkers, Laurens van Gompel en Antoon Poppeliers.

Wanneer schakelt u een Clientondersteuner in?
Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een Wmo-voorziening, bijvoorbeeld: thuiszorg, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing. Het is van groot belang om vóórdat het eerste gesprek met de gemeente hierover plaats heeft (keukentafel- of onderzoeksgesprek) contact zoeken met de cliëntondersteuner zodat hij/zij u vanaf het begin kan ondersteunen. In een later stadium, als er al besluiten zijn gevallen is het vaak te laat om die terug te draaien. Ook bij de gesprekken met zorgaanbieders is het zeer belangrijk u te laten ondersteunen door een cliëntondersteuner.
Clientondersteuners zijn: Jeroen Steger, Peter Bunnik en Henk Fleerakkers.

Wanneer schakelt u een Belastinginvulhulpen in?
Voor uw belastingaangifte of aanvraag of wijziging zorgtoeslag en huurtoeslag. Bij KBO Hapert zijn 3 Belastinginvulpen aangesloten. Samen helpen zij ieder jaar zo’n 275 oudere plaatsgenoten om hun belasting juist in te vullen en optimaal gebruik te maken van fiscale mogelijkheden.

Wanneer schakelt u een Thuisadministrateur in?
Als u uw formulieren, rekeningen, polissen, bankafschriften, enz. niet zelf geordend krijgt en niet weet hoe u de betalingen moet doen. Ook als u inzicht wil krijgen in inkomsten en uitgaven kan een Thuisadministrateur helpen. Bij KBO Hapert zijn 3 Thuisadministrateurs aangesloten.

Het inschakelen van één van bovenstaande vrijwilligers kan heel eenvoudig door te bellen met Jeroen Steger onder telefoonnummer
38 23 16. Hij zal u in contact brengen met de juiste vrijwilliger.

Mocht u niet tevreden zijn over de hulp van één van de vrijwilligers of anderszins opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van KBO Hapert, met de heer Antoon Poppeliers onder nummer 38 12 44.

Al deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in. Leden én niet-leden kunnen dus gratis gebruik maken van deze dienstverlening. KBO Hapert hoopt er op deze manier aan bij te dragen dat onze ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig in de eigen woning kunnen blijven wonen.