Zeer waarschijnlijk weet u van het bestaan van Stichting Bevordering Mobiliteit voor Ouderen en Gehandicapten regio de Kempen. Deze stichting heeft tot doel om de mobiliteit onder beide doelgroepen in stand te houden c.q. te bevorderen. Afgelopen jaren heeft de Stichting met ondersteuning van GOW Welzijnswerk, een vrijwillige werkgroep en in samenwerking met lokale KBO’s in diverse gemeenten en kernen met succes enkele fietscursussen en diverse scootmobielcursussen georganiseerd.

 

Via dit bericht willen wij u vooral attenderen op het belang van de veiligheid van fietsende ouderen in het verkeer. Fietsen houdt ouderen mobiel en zelfstandig. Het biedt de mogelijkheid om zelf boodschappen te doen en sociale contacten te onderhouden. Naast het lopen, is fietsen een belangrijke beweegactiviteit en daarom ook goed voor de gezondheid.

Ouderen krijgen echter vaker te maken met onveilige situaties in het verkeer. Hierbij spelen de toenemende drukte in het verkeer, de snelheid van de elektrische fiets, de zwakke positie van de fietser ten opzichte van de auto en de achteruitgang van de lichamelijke conditie, het gezichtsvermogen en gehoor een rol. Vaak zijn ouderen niet goed op de hoogte van de (nieuwe) verkeersregels. In veel gevallen geeft de fiets ook problemen, omdat deze niet is aangepast aan de beperkingen die voor komen bij het ouder worden. Het risico voor de oudere fietser op een letselongeval is gemiddeld 3,2 maal zo hoog dan van andere fietsers.

Theoriecursus voor fietsers In het belang van de veiligheid van de oudere fietsers wil de stichting Mobiliteit u als ouderenorganisatie stimuleren om volgend jaar een theoriecursus voor fietsers te organiseren voor uw leden en ook voor niet georganiseerde ouderen. De stichting stelt per cursus een bedrag van max. € 150,- beschikbaar wat ruim voldoende is ter dekking van de kosten.  

Voorwaarde die de Stichting stelt is dat in de cursus aandacht wordt besteed aan:
• verkeerstheorie afgestemd op de fietser
• tips over hoe veilig te fietsen
• gemak en gevaar van de elektrische fiets / E-bike
• indien mogelijk een technische fietscontrole (in samenwerking met een lokale fietsenmaker)
• deskundige cursusbegeleiding
• het vooraf indienen van een begroting.
• er dienen minimaal 10 personen deel te nemen aan de cursus.

De reden dat wij u aanschrijven is gelegen in het feit dat de kans op voldoende belangstelling voor deelname aan een fietscursus vele malen groter is wanneer u als lokale ouderenorganisatie de organisatie hiervan ter hand neemt. Als regionale Stichting staan we te ver van de lokale bevolking af en lukt het ons nauwelijks tot niet om, bijv. ook in de kleinere kernen, een cursus te organiseren.

Het zou mooi zijn wanneer u een fietscursus opneemt in de programmering van uw activiteiten volgend jaar. Ook kennen we voorbeelden van het koppelen van de theoriecursus aan een reeds geplande fietsactiviteit van een ouderenorganisatie. Hopelijk hebben wij uw interesse gewekt en deelt u ons belang van de veiligheid van de fietsende oudere. Uit onze ervaring mogen wij stellen dat u met de organisatie van een theoriecursus voor fietsers, de deelnemers een aangenaam en uitermate nuttig plezier bewijst.

Indien gewenst, zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij de organisatie van een cursus. Heeft u nog vragen of wenst u nadere informatie, neem dan contact op met Ad van der Heijden, medewerker GOW Welzijnswerk: 0497-514746 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.